Νόμοι/Εγκύκλιοι προϊόντων ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Εγκύκλιος 81449/17/12/2008/20/01/2009

Έγκριση γενόσημων προϊόντων για τοπική εφαρμογή ή στη μορφή "Πόσιμο διάλυμα"
Έχοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/83657/30.12.2005 (ΦΕΚ 59Β/24.01.2006) ...

19/2/2009 1:08 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 77482/28-11-2008

Χρωματική διαφοροποίηση των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας
Σχετ.:
Η ...

1/12/2008 1:07 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 66361/13-10-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 66361/13-10-2008
Εφαρμογή διάταξης SUNSET CLAUSE για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1316/83, όπως τροποποιήθηκε και ...

13/10/2008 5:57 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57307/9-9-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57307/9-9-2008
Μετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρμογής της Εγκυκλίου 46986/14-7-08, περί Χρωματικής διαφοροποίησης των στοιχείων της Ταινίας ...

9/9/2008 1:06 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56054/03-09-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56054/03-09-2008
Ρύθμιση θεμάτων βιοϊσοδυναμίας
Έχοντας υπόψη:
1 Τον Νόμο 1316/83 «Ίδρυση και Οργάνωση του ΕΟΦ, της ΕΦ, της ΚΦ και τροποποίηση ...

3/9/2008 3:34 μμ
Εμφάνιση 36 - 40 από 45 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 9