Νόμοι/Εγκύκλιοι προϊόντων ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ 40538/14/06/10 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κριτήρια έγκρισης μεγεθών συσκευασίας φαρμακευτικών προϊόντων
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Νόμο 1316/1983 (ΦΕΚ 3Α/11-01-1983) «Ίδρυση, οργάνωση και ...

22/6/2010 5:45 μμ
ΑΠ 31532/12-5-10

Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων ...

19/5/2010 10:01 πμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3480/ 18-01-2010

Με σκοπό την διευκόλυνση της Ιατρικής Κοινότητας και των Καταναλωτών παρακαλούνται οι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας,  μετά το τέλος ...

29/1/2010 1:12 μμ
Εγκύκλιος 36789/21-5-09

Εγκύκλιος 36789/21-5-09 Αίτηση παραλαβής Ταινίας Γνησιότητας
Σε εφαρμογή των Υπ. Απ. Α6/1370/ΦΕΚ 356 Β΄/7-7-87, Α6Α/1826/ΦΕΚ 178 Β΄/10-3-89 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ...

27/5/2009 1:11 μμ
Εγκύκλιος 38263/27-5-2009

Εγκύκλιος - Υπενθύμιση
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην Υποβολή των ακόλουθων καταστάσεων:
1. Πωλήσεις και Αποθέματα Φ/κων Προϊόντων από ...

27/5/2009 1:11 μμ
Εμφάνιση 31 - 35 από 47 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 10