Νόμοι/Εγκύκλιοι προϊόντων ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
ΑΠ 31532/12-5-10

Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων ...

19/5/2010 10:01 πμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3480/ 18-01-2010

Με σκοπό την διευκόλυνση της Ιατρικής Κοινότητας και των Καταναλωτών παρακαλούνται οι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας,  μετά το τέλος ...

29/1/2010 1:12 μμ
Εγκύκλιος 36789/21-5-09

Εγκύκλιος 36789/21-5-09 Αίτηση παραλαβής Ταινίας Γνησιότητας
Σε εφαρμογή των Υπ. Απ. Α6/1370/ΦΕΚ 356 Β΄/7-7-87, Α6Α/1826/ΦΕΚ 178 Β΄/10-3-89 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ...

27/5/2009 1:11 μμ
Εγκύκλιος 38263/27-5-2009

Εγκύκλιος - Υπενθύμιση
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην Υποβολή των ακόλουθων καταστάσεων:
1. Πωλήσεις και Αποθέματα Φ/κων Προϊόντων από ...

27/5/2009 1:11 μμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34381/13-5-2009

Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων ...

13/5/2009 1:10 μμ
Εμφάνιση 31 - 35 από 46 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 10