Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Απευθείας Eπικοινωνία προς Επαγγελματίες Υγείας: Φουμαρικός διμεθυλεστέρας

Φουμαρικός διμεθυλεστέρας - Επικαιροποιημένες συστάσεις υπό το πρίσμα περιστατικών προϊούσας πολυεστιακής λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML) επί εδάφους ήπιας λεμφοπενίας

 Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.