Δελτία τύπου προϊόντων ανθρώπινης χρήσης Δελτία τύπου προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Celecoxib

Η Επιτροπή για τα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ολοκλήρωσε  ανασκόπηση σχετικά με την χρήση της celecoxib  σε ασθενείς με familial adenomatous polyposis (FAP).  
Η CHMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαθέσιμα δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας δεν υποστηρίζουν την χρήση της celecoxib σε ασθενείς με FAP. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (πατήστε εδώ)