Δελτία τύπου προϊόντων ανθρώπινης χρήσης Δελτία τύπου προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Πλαστό φάρμακο ALLI

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι διαπιστώθηκε διακίνηση, μέσω διαδικτύου, πλαστού φαρμάκου ALLI περιεκτικότητας 60 mg. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκαταρκτικών ελέγχων του παρασκευαστή του γνήσιου προϊόντος, το πλαστό προϊόν δεν περιέχει τη δραστική ουσία ορλιστάτη, η οποία περιέχεται στο αυθεντικό φάρμακο, αλλά σιβουτραμίνη, η οποία περιέχεται σε προϊόντα (Reductril, Reduxade, Zelium, κ.λπ.) που αποσύρθηκαν πρόσφατα από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.

Το πλαστό προϊόν φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Η εξωτερική συσκευασία δεν φέρει αριθμό παρτίδας (Lot)
  • Η ημερομηνία λήξης περιλαμβάνει ημέρα, μήνα και έτος ενώ στο γνήσιο προϊόν περιλαμβάνει μόνο μήνα και έτος.
  • Ο πλαστικός περιέκτης έχει ελαφρώς ψηλότερο και ευρύτερο καπάκι, από πιο αδρό υλικό σε σχέση με το γνήσιο.
  • Η μεμβράνη ασφαλείας κάτω από το καπάκι δεν φέρει εκτύπωση, ενώ αυτή του γνήσιου προϊόντος έχει τυπωμένη τη φράση “SEALED for YOUR PROTECTION”.
  • Περιέχει μεγαλύτερες κάψουλες από το γνήσιο, που περιέχουν λευκή σκόνη αντί για μικρές λευκά σφαιρίδια.


Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους προϊόν με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επισημαίνουμε και πάλι ότι η αγορά φαρμάκων από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, απαγορεύεται αυστηρά από την ελληνική νομοθεσία, καθώς μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ