Δελτία τύπου προϊόντων ανθρώπινης χρήσης Δελτία τύπου προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Παράνομη διακίνηση

Διεθνής επιχείρηση αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης φαρμάκων μέσω διαδικτύου
Καθώς ο αριθμός των ιστοσελίδων που προμηθεύουν επικίνδυνα και παράνομα φαρμακευτικά προϊόντα αυξάνεται διαρκώς, 26 χώρες συνεργάστηκαν υπό την εποπτεία της INTERPOL και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), για την οργάνωση της Επιχείρησης Pangea II.
Πρόκειται  για μία εβδομάδα διεθνούς δράσης, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης φαρμάκων μέσω διαδικτύου, και την ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που ενέχει.
Οι ελεγκτικές, τελωνειακές και αστυνομικές αρχές της κάθε χώρας συνεργάστηκαν, ώστε να εντοπιστούν και να κλείσουν παράνομες ιστοσελίδες, καθώς και να δεσμευτούν προϊόντα που διακινούνταν παράνομα.
Παράλληλα εφιστάται η προσοχή του καταναλωτικού κοινού σχετικά με την αγορά προϊόντων μέσω διαδικτύου, καθώς η αγορά φαρμάκων από μη εγκεκριμένες πηγές ενέχει τον κίνδυνο κατανάλωσης πλαστών, μη ποιοτικών και επικίνδυνων προϊόντων.
Ο ΕΟΦ συμμετείχε στην διεθνή αυτή επιχείρηση, δεδομένου ότι είναι ο αρμόδιος φορέας για την προστασία της δημόσιας υγείας. Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και με διεθνείς Οργανισμούς, συμμετέχει σε ομάδες εργασίας στην Ε.Ε., και προωθεί την εκπαίδευση σε θέματα πλαστών φαρμάκων.
Από το 1997, οπότε και εξέδωσε την πρώτη ανακοίνωση σχετικά με τη διακίνηση φαρμάκων μέσω διαδικτύου, ο ΕΟΦ έχει εκδώσει πάνω από τριάντα Δελτία Τύπου, καθώς πιστεύουμε ότι η σωστή ενημέρωση είναι ο πιο ασφαλής τρόπος προστασίας του καταναλωτή.