Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 38/2020

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (cpv: 35111000-5),
την προμήθεια συμβατικού συστήματος πυρανίχνευσης μετά των απαιτούμενων υπηρεσιών τοποθέτησης (cpv: 31625100-4),
την αναθεώρηση πιστοποιητικών (cpv: 79132000-8) και την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης φορητών,
μόνιμων και λοιπών μέτρων & μέσων (ενεργητικής) πυροπροστασίας του ΕΟΦ (cpv: 50413200-5), για δύο (2) έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ