Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 37/2020

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (HPLC) για το Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Καλλυντικών και Λοιπών Προϊόντων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ (CPV: 38432200-4)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ