Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 34/2020

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) εργαστηριακού ψυγείου για το Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Καλλυντικών και Λοιπών Προϊόντων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ (CPV: 39711130-9)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ