Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 25/2020

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (cpv: 35111000-5),
την προμήθεια συμβατικού συστήματος πυρανίχνευσης μετά των απαιτούμενων υπηρεσιών τοποθέτησης (cpv: 31625100-4),
την αναθεώρηση πιστοποιητικών (cpv: 79132000-8) και την
ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης φορητών, μόνιμων και λοιπών μέτρων & μέσων (ενεργητικής) πυροπροστασίας του ΕΟΦ (cpv: 50413200-5), για δύο (2) έτη
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ