Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Ανοικτός ηλεκρονικός κάτω των ορίων αριθμ. Διακ. 26/2020

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ενός (1) Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας Υπερυψηλής Πίεσης (U-HPLC) για το Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Φαρμάκων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ (CPV: 38432200-4)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ