Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 22/2020

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πακέτων λογισμικού ασφαλείας δεδομένων
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής (CPV:48732000-8)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ