Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 12/2020

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Υδραυλικής Πρέσας κοπής (CPV: 42636100-4) για το Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Φαρμάκων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ