Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων Διακ.4/2020

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και γραφείων του ΕΟΦ για ένα (1) έτος (CPV: 90919200-4)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ