Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθ.02/2020 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός συστήματος καταγραφής θερμοκρασιών για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο για τις ανάγκες του ΕΟΦ (CPV 32584000-0)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ