Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων Διακ.44/2019

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων ΕΟΦ για ένα (1) έτος (CPV: 72267000-4)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ