Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθ.42/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την α) ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης
συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για χρονικό διάστημα ενός έτους, (cpv: 50532000-3) και
β) προμήθεια συσσωρευτών για συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (cpv: 31431000-6),
της Δ/νσης Οργάνωσης και Πληροφορικής  του ΕΟΦ
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ