Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.37/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τις εργασίες, μετά των απαιτούμενων υλικών, επισκευής συστημάτων αλουμινίου τύπου ανοιγόμενων ή σταθερών κουφωμάτων στο κτίριο του ΕΟΦ, τοποθέτησης σητών στα παράθυρα του ισογείου (CPV 50000000-5) .
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ