Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.36/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας του ΕΟΦ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (CPV 71317200-5)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ