Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.35/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης CCTV (cpv: 35121000-8)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ