Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ

Η Διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων καλεί τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους  υγείας την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ- ΚΑΖΑΖΗΣ» σε συνέντευξη τύπου με θέμα την παρουσίαση της νέας διαδικτυακής εφαρμογής του Οργανισμού για την παρακολούθηση των ελλείψεων.
Η νέα αυτή εφαρμογή αναπτύχθηκε  προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ελλείψεων.