Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Εγκύκλιος - Ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας 2019

Εγκύκλιος για την υποβολή αιτήσεων ανανέωσης των εθνικών αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, λήξης 31-12-2019