Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανακοίνωση για την Δημοσιοποίηση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις έτους 2018

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 66, παρ.7, Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270), για την υποχρέωση Δημοσιοποίησης, οποιοδήποτε αίτημα, διοργάνωσης εκδηλώσεων, συμμετοχών ΕΥ και επιτροπών εμπειρογνωμόνων, που έχει υποβληθεί στην πλατφόρμα και πραγματοποιηθεί κατά το 2018,

θα πρέπει να έχει απολογισθεί ηλεκτρονικά από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, καθώς και τους επιστημονικούς φορείς,  μέχρι 1/6/2019, προκειμένου να ακολουθήσει η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ.Σ./ΕΟΦ