Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Χολαργός 31/10/2018

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ΄ εφαρμογή του νόμου 4512/2018 (Α΄5) άρθρο 265, το πρωτόκολλο του ΕΟΦ θα συνεχίζει να δέχεται γραπτά αιτήματα που αφορούν στην  κατηγορία χορήγησης φαρμάκων που χορηγούνται Εκτός Εγκεκριμένων Ενδείξεων
μέχρι τις 15/11/2018.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ