Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
(ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31/10/2018 13:45μμ) ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΣΥΦΑ_B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

Σε συνέχεια της από 13-09-2018 ανακοίνωσης του Τμήματος Τιμολόγησης για την ανατιμολόγηση των ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων, σήμερα 31/10/2018 αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, προς διαβούλευση οι προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ ως προς τις τιμές των εν λόγω προϊόντων. Παρακαλούμε όπως οι ΚΑΚ υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ηλεκτρονικά (pricelist@eof.gr) έως και την Παρασκευή 09/11/2018 ((ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31/10/2018 13:45μμ).
Όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί την προσεχή εβδομάδα.
Σας ευχαριστούμε για τη θετική συμβολή σας στην ανοικτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα ΜΗΣΥΦΑ σε μορφή excel πατήστε εδώ (ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31/10/2018 13:45μμ).
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα ΜΗΣΥΦΑ σε μορφή pdf πατήστε εδώ (ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31/10/2018 13:45μμ).
Για να κατεβάσετε τον πίνακα υποβολής παρατηρήσεων πατήστε εδώ.
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ