Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Προγραμματίστηκαν τεχνικές εργασίες αναβάθμισης στην εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου "ΠΑΠΥΡΟΣ", από Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15.00 μμ έως και Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.00 πμ.

Αυτό θα έχει ώς αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΟΦ, που διαλειτουργούν με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου "ΠΑΠΥΡΟΣ", για το ανωτέρω διάστημα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εφαρμογές:
 
1. Γνωστοποίηση / Αίτηση χορήγησης άδειας διακίνησης ουσιών / έτοιμων προϊόντων (Εκτελωνισμοί)
2. Επιστημονικές Εκδηλώσεις
3. Αναίρεση Ακύρωσης Ταινιών Γνησιότητας Φαρμακαποθηκών
4. Γνωστοποίηση διακίνησης Συμπληρωμάτων Διατροφής και προϊόντων Ειδικής Διατροφής
5. Εθνικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
 
Σε περίπτωση που προκύψουν νέα δεδομένα, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.
Ευχαριστούμε για τη κατανόηση.

Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής