Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανακοίνωση σχετικά με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Εν όψει της αναβάθμισης των συστημάτων και της επικαιροποίησης των αρχείων του ΕΟΦ, ως προς τα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καλούνται οι  κατασκευαστές με έδρα την Ελλάδα, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι (κατασκευαστών εκτός Ε.Ε.) με έδρα την Ελλάδα και διανομείς, που θέτουν Ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην Ελληνική αγορά, όπως καταχωρίσουν στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΕΟΦ τα στοιχεία της έδρας τους και τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που θέτουν στην Ελληνική αγορά.

Η εφαρμογή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ΕΟΦ θα ξεκινήσει στις 12/03/2018.
Για την απόδοση κωδικών (όνομα χρήστη/user name & συνθηματικό/password)  μπορείτε να μεταβείτε στις on-line Υπηρεσίες του ΕΟΦ: http://www.eof.gr/web/guest/services

Στα πλαίσια βέλτιστης πρακτικής, η χρήση της εφαρμογής θα γίνεται σταδιακά από τους οικονομικούς φορείς και θα ξεκινήσει από τους παρακάτω:
- Κατασκευαστές με έδρα την Ελλάδα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά υπό την επωνυμία τους Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Κατηγορίας Ι,  Συστήματα/Σύνολα, Επί Παραγγελία & In Vitro διαγνωστικά
&
 - Εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους με έδρα την Ελλάδα, κατασκευαστών οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ε.Ε., για Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Κατηγορίας Ι, Συστήματα/Σύνολα, Επί Παραγγελία & In Vitro διαγνωστικά.

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση των προϊόντων από τους παραπάνω φορείς, οι οποίοι έχουν βεβαιώσεις εγγραφής σε ισχύ, θα ξεκινήσει με τα ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο του ΕΟΦ (Αίτηση Αρχείου) και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την καταχώριση νέων προϊόντων, ώστε να μην απαιτείται εκ νέου, το ήδη καταβληθέν παράβολο.
Μέχρι την ολοκλήρωση και υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης Αρχείου, οι παραπάνω φορείς μπορούν, αν απαιτείται, να υποβάλλουν στον ΕΟΦ συμπληρωματικές αιτήσεις εγγραφής με την ισχύουσα διαδικασία (υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στο πρωτόκολλο στον ΕΟΦ, Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός). Οποιαδήποτε συμπληρωματική αίτηση γίνει με την ισχύουσα διαδικασία, θα συμπεριληφθεί στην Αίτηση Αρχείου.

Η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των ήδη εγγεγραμμένων προϊόντων είναι η 15η /6/2018.
Θα ακολουθήσει σχετική και έγκαιρη ανακοίνωση, για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης εισαγωγής στο Εθνικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, και για τους Οικονομικούς φορείς (Κατασκευαστές, Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι και διανομείς, με έδρα την Ελλάδα) που κοινοποιούν Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, πριν τα θέσουν σε κυκλοφορία.
Επισημαίνεται ότι η λήψη κωδικών είναι δυνατή για όλους τους οικονομικούς φορείς.

Η πρόεδρος Δ.Σ. ΕΟΦ
ΑΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ