Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφαλείας του εμβολίου έναντι της COVID-19 COMIRNATY (Pfizer)

Δεν υπάρχουν επικαιροποιήσεις στις πληροφορίες του προϊόντος του εμβολίου COMIRNATY - Σε εξέλιξη η περαιτέρω αξιολόγηση της μυοκαρδίτιδας και της περικαρδίτιδας - Προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για πιθανή συσχέτιση μεταξύ του Comirnaty και πολύ σπάνιων περιπτώσεων Πολυσυστηματικού Φλεγμονώδους Συνδρόμου.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/