Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Νεώτερη ενημέρωση σχετικά με την διανομή των εκπαιδευτικών υλικών/επιστολών προς Eπαγγελματίες Yγείας (DHPC)

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2020

Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (KAK) που αιτούνται έγκριση εκπαιδευτικών υλικών/επιστολών προς Eπαγγελματίες Yγείας (DHPC), θα διανέμουν τα εκπαιδευτικά υλικά ή τις επιστολές DHPC μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το χρονικό διάστημα από 9 Νοεμβρίου 2020 έως 15 Δεκεμβρίου 2020.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.