Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Thiocolchicoside: Επιστολή Απευθείας Επικοινωνίας με Επαγγελματίες Υγείας (DHPC)

Φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν θειοκολχικοσίδη συστηματικής χορήγησης: Περιορισμοί και προειδοποιήσεις που συνδέονται με τον πιθανό κίνδυνο γονοτοξικότητας.
Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.