Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
RMPs και RMMs: Ανακοίνωση προς ΚΑΚ

Αξιολόγηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου και Πρόσθετων Μέτρων Ελαχιστοποίησης Κινδύνου

Στα πλαίσια της αξιολόγησης και έγκρισης Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου (RMPs) και πρόσθετων μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνου (εκπαιδευτικών υλικών, ελεγχόμενων συστημάτων διάθεσης κ.ά.), ως όρων της άδειας κυκλοφορίας των φαρμάκων, έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην ανταπόκριση των ΚΑΚ σε σχέση με τις απαιτήσεις του ΕΟΦ.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.