Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
MabThera

Προς Επαγγελματίες Υγείας
O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενέκρινε την αποστολή από την εταιρεία Roche Hellas A.E της παρακάτω Επιστολής προς τους Επαγγελματίες Υγείας προκειμένου να ενημερωθούν για θέμα ασφάλειας του MabThera (rituximab)

Απευθείας Επικοινωνία με τους Επαγγελματίες Υγείας σχετικά με το rituximab (MabThera) και την Προϊούσα Πολυεστιακή Λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) σε ασθενείς που έλαβαν αγωγή για Αυτοάνοσες Νόσους συμπεριλαμβανομένης της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας

Το MabThera (rituximab) είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που αντιπροσωπεύει μία γλυκοζυλιωμένη ανοσοσφαιρίνη που ενδείκνυται:

  • για τη θεραπεία μη προθεραπευμένων ασθενών με οζώδες λέμφωμα σταδίου III-IV σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.
  • ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με ανθεκτικό ή σε υποτροπή οζώδες λέμφωμα οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε αρχική θεραπεία με χημειοθεραπεία με ή χωρίς MabThera.
  • για τη θεραπεία ασθενών με οζώδη λεμφώματα σταδίου III-IV που είναι ανθεκτικά στη χημειοθεραπεία ή που είναι στη δεύτερη ή σε επακόλουθη υποτροπή μετά τη χημειοθεραπεία.
  • σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία CHOP (κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουβικίνη, βινκριστίνη, πρεδνιζολόνη), για τη θεραπεία ασθενών με διάχυτο μη-Hodgkin λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα με θετικό CD20.
  • σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη, για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με σοβαρή ενεργό ρευματοειδή αρθρίτιδα οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε άλλα τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα (DMARD) συμπεριλαμβανομένης μίας ή περισσοτέρων θεραπειών αναστολής του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF).

Το MabThera δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία άλλων αυτοάνοσων νόσων.

Σύνοψη

  • Τον Ιούνιο 2008, αναφέρθηκε ένα περιστατικό Προϊούσας Πολυεστιακής Λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML) σε ασθενή με ρευματοειδή αρθρίτιδα σε μια κλινική μελέτη με μακροχρόνια παράταση για την ασφάλεια.
  • Αυτό το περιστατικό συνέβη περίπου 18 μήνες μετά την τελευταία δόση MabThera και περιλαμβάνει ως συγχυτικό παράγοντα χημειοθεραπεία λόγω  εκδήλωσης στοματοφαρυγγικού καρκίνου στον ασθενή.
  • Το περιεχόμενο αυτής της επιστολής έχει συμφωνηθεί με τις Ευρωπαϊκές Αρχές.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα ασφάλειας
Η Προϊούσα Πολυεστιακή Λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) είναι μια σπάνια, εξελισσόμενη και  απομυελινωτική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία συνήθως οδηγεί σε θάνατο ή σοβαρή αναπηρία. Η PML προκαλείται από την ενεργοποίηση του ιού JC, ενός  ιού της οικογένειας Polyoma, ο οποίος παραμένει σε λανθάνουσα μορφή σε ποσοστό έως και 80% των υγιών ενήλικων. Ο ιός JC συνήθως παραμένει ανενεργός, προκαλώντας PML μόνο σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Οι παράγοντες που οδηγούν στην ενεργοποίηση της παραπάνω λανθάνουσας λοίμωξης  δεν είναι πλήρως κατανοητοί.

Έχουν αναφερθεί πέντε περιστατικά PML σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για αυτοάνοσες νόσους, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (2), μεμονωμένα περιστατικά αγγειίτιδας, κοκκιωμάτωση Wegener και ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Το MabThera χρησιμοποιείται πάνω από 10 χρόνια για τη θεραπεία ασθενών με μη Hodgkin λέμφωμα και άλλων αιματολογικών κακοηθειών και περίπου 1,5 εκατομμύριο ασθενείς έχουν εκτεθεί στο MabThera, από τότε που έλαβε την άδεια κυκλοφορίας. Από τις 29 Ιουλίου 2008, διαπιστώθηκαν 76 αναφορές στην παγκόσμια βάση δεδομένων ασφάλειας της εταιρίας, που αφορούσαν επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα PML σε ασθενείς που λάμβαναν το MabThera σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη ή μη εγκεκριμένη ένδειξη [69 σε ογκολογικές ενδείξεις, μία σε αιματολογική ένδειξη (αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία), πέντε σε αυτοάνοσες διαταραχές και μία σε μη γνωστή ένδειξη]. 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με συστάσεις σε επαγγελματίες υγείας
Οι γιατροί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την εκδήλωση  αρχικών σημείων  και συμπτωμάτων  υποδηλωτικών της PML. Αυτά συμπεριλαμβάνουν οπτικές διαταραχές, κινητική δυσλειτουργία και γνωσιακή διαταραχή που συνήθως σχετίζονται με αδεξιότητα, τύφλωση, έντονη αδυναμία όπως ημιπάρεση και μεταβολές συμπεριφοράς. Τα επιπλέον σημεία είναι απώλεια αισθητικότητας, ίλιγγος και σπασμοί.

Εάν ο ασθενής εμφανίσει αυτά τα συμπτώματα, το MabThera θα πρέπει να διακοπεί μέχρι να αποκλεισθεί η διάγνωση για PML.

Ο κλινικός θα πρέπει να εξετάζει τον ασθενή ώστε να αποφασίζει εάν τα συμπτώματα είναι ενδεικτικά  νευρολογικής δυσλειτουργίας και, εφόσον αυτό ισχύει, εάν αυτά τα συμπτώματα είναι πιθανόν να υποδηλώνουν PML. Εάν υπάρχει  οποιαδήποτε αμφιβολία, θα πρέπει να διεξάγεται επιπλέον αξιολόγηση που μπορεί να περιλαμβάνει μαγνητική τομογραφία (MRI), οσφυονωτιαία παρακέντηση για την εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού για DNA του ιού JC και επαναλαμβανόμενη νευρολογική  εκτίμηση.

Σε ασθενείς που εμφανίζουν PML, το MabThera θα πρέπει να διακόπτεται και να εξετάζεται το ενδεχόμενο μειώσεων ή διακοπής της ταυτόχρονης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας. Δεν υπάρχουν γνωστές παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να εμποδίσουν με αξιοπιστία την PML ή να θεραπεύσουν επαρκώς την PML, εφόσον εκδηλωθεί.

Πρόσκληση για αναφορά
Υπενθυμίζεται στους επαγγελματίες υγείας να συνεχίσουν την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών.
Παρακαλούμε  να αναφέρετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια στον ΕΟΦ (τηλ. 213-2040380, fax 2106549585) συμπληρώνοντας την Κίτρινη Κάρτα, διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.
Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αναφερθούν στη Roche (Hellas) A.E.  στο τηλ. 2106166108,  fax 2106104524