Δελτία τύπου για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Δελτία τύπου για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Τρόπος διάθεσης των φαρμάκων κολχικίνης

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας αποφάσισε να ενταχθεί στο θεραπευτικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης της νόσου COVID-19 η από του στόματος χορηγούμενη κολχικίνη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης καναδικής μελέτης στην οποία οποία υποδεικνύεται σημαντικό θεραπευτικό όφελος για τους ασθενείς.
Έπειτα από την εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, συνεδρίασε το Επιστημονικό Συμβούλιο Εγκρίσεων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης /ΕΟΦ και αποφάσισε ομόφωνα για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, την αλλαγή του τρόπου διάθεσης της κολχικίνης σε: «χορηγούμενο μόνο με ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία».