Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα  Επί Παραγγελία Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα με τίτλο «Questions and Answers on Custom-Made Devices».
Με το έγγραφο αυτό δίνονται απαντήσεις στις  πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού (ΕΕ) 745/2017 (MDR), για τα Επί Παραγγελία Ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Μπορείτε να βρείτε το έγγραφο στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/mdcg_2021-3_en.pdf [1]
Τα έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή των νέων Κανονισμών Ι/Π (ΕΕ) 745/2017 (MDR) &  (ΕΕ) 746/2017 (IVDR) δημοσιεύονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_en [2]
Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων,
Τμήμα Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού