Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σας γνωστοποιούμε ότι κάποιες από τις λειτουργίες της Διεύθυνσης Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων (ΕΠΚΠ) του ΕΟΦ αντιμετωπίζουν προσωρινά τεχνικά προβλήματα.

Σας ενημερώνουμε ότι γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση τους.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

Λυπούμαστε για τις όποιες καθυστερήσεις παρατηρηθούν στην υλοποίηση του έργου μας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΕΠΚΠ