Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Συμμετοχή σε εκπαίδευση για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, δράση ΝοBoCap, EU4Health (EU4H)

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος EU4Health (EU4H), και της δράσης ΝοBoCap, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικτυακή έρευνα, η οποία απευθύνεται στους κατασκευαστές, διανομείς και εισαγωγείς Ι/Π.

Οι παραπάνω φορείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην έρευνα, που στόχο έχει να καταγράψει τις ξεχωριστές ανάγκες τους σε εκπαίδευση πάνω σε θέματα που αφορούν στα Ιατροτεχνολογικά και In Vitro Διαγνωστικά Προϊόντα.

Βάσει των αποτελεσμάτων  της έρευνας,  σχεδιάζονται και υλοποιούνται μακροχρόνια και βραχυχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα, καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης NoBoCap (Μάρτιος 2023 έως Φεβρουάριος 2025).

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή, εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δράση μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω υπερσυνδέσμους

https://nobocap.eu/surveys/
https://eu4healthsolutions.formstack.com/forms/information_sheet_on_nobocap_and_survey


Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων
Τμήμα Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού