Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ονοματολογία Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (EMDN)

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα υποβολής προτάσεων σχετικά με την επικαιροποίηση των κωδικών και όρων της Ευρωπαϊκής Ονοματολογίας για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (EMDN), είναι ανοιχτή και διαθέσιμη προς τους χρήστες (βλ. σχετικό έγγραφο καθοδήγησης).

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/dyna2/emdn/

Η διαδικασία της ετήσιας ενημέρωσης δίνει την ευκαιρία στους χρήστες να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την επικαιροποίηση των κωδικών και όρων της EMDN.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη όλο το χρόνο. Ωστόσο η προθεσμία υποβολής προτάσεων που θα εξεταστούν μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, είναι έως τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Για το 2024 εξαιρετικά, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι τις 20 Μαρτίου 2024.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επικαιροποίησης της ονοματολογίας EMDN,  περιλαμβάνονται στο έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, MDCG 2024-2 Procedures for the updates of the European Medical Device Nomenclature, το οποίο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο.

https://health.ec.europa.eu/document/download/de470384-e8be-45e7-a334-226757f8816d_en?filename=mdcg_2024-2_en.pdf"

Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων

Τμήμα Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού