Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Ανακοίνωση σχετικά με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ι/Π) στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρακαλούνται όσοι από τους κατασκευαστές/εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ι/Π) και In Vitro Διαγνωστικών Ι/Π  επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα που υποστηρίζει την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας των Ι/Π στην αγορά της Ευρωπαϊκής ένωσης, να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο έως τις 15/1/2024:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFandAR

Η έρευνα διενεργείται από τη Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια (European Commission’s Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE)) μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό Τομέα (European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)).

Κρίνεται σημαντική η συμμετοχή όλων των κατασκευαστών/εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ώστε να εξασφαλισθεί η αρτιότερη παρακολούθηση της διαθεσιμότητας Ι/Π (συμπεριλαμβανομένων των In Vitro Διαγνωστικών Ι/Π) στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στην έρευνα μπορούν να συμμετάσχουν και κατασκευαστές/εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ι/Π) και In Vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, οι οποίοι σκοπεύουν να θέσουν σε κυκλοφορία τα προϊόντα τους κατά το διάστημα των επόμενων 2 ετών.

Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων
Τμήμα Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού