Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Δωρεές για πλημμυροπαθείς περιοχές

Οι φαρμακευτικές εταιρείες που επιθυμούν να κάνουν δωρεές φαρμάκων στις πληγείσες περιοχές δεν χρειάζεται να περιμένουν το περιθώριο των 15ημερών αλλά να προβαίνουν άμεσα σύμφωνα με την Εγκύκλιο 57386/17-7-13.