Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Απαγόρευση Εισαγωγής Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης

Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι με το άρθρο 71 του Ν. 4864/2021 (ΦΕΚ Α΄237) που τέθηκε σε ισχύ από τις 02/12/2021, προστίθεται στον Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄74), άρθρο 21Ζ σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται η εισαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%), που προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση.