Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων 2020

Επικαιροποίηση Λίστας Ανατιμολόγησης 2020

Σε συνέχεια της ανάρτησης των δελτίων τιμών νέων γενοσήμων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ιουλίου 2020 και Αυγούστου 2020 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 04-11-2020, και υποβολής παρατηρήσεων Κατόχων για τη μη διαγραφή σκευασμάτων από το ΔΤΦ, επισυνάπτεται η επικαιροποιημένη λίστα ανατιμολόγησης για το 2020.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων, ΔΔΥΕΠ