Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Κατά παρέκκλιση τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων τύπου 2 και τύπου 4, σύμφωνα με το άρθρο 55(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012

 Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.