Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Επαναφορά του χρόνου υποβολής αιτημάτων επιστημονικών εκδηλώσεων σύμφωνα με την Εγκύκλιο

Σε συνέχεια της από 27.05.2020 ανακοίνωσης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων με θέμα την τροποποίηση του χρονικού ορίου υποβολής των αιτημάτων επιστημονικών εκδηλώσεων, σας υπενθυμίζεται ότι η ισχύς της εν λόγω ρύθμισης είχε οριστεί από τις 27.05.2020 έως τις 31.07.2020. 
Κατόπιν τούτου, μετά τις 31.07.2020 ο χρόνος υποβολής των αιτημάτων επανέρχεται στα οριζόμενα εκ της ισχύουσας Εγκυκλίου του ΕΟΦ για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις.
 
Η Διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων