Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Νέα 2ου Τριμήνου 2020 _ Γενόσημα Ιουνίου 2020 _ Λήξη Προστασίας

Στα πλαίσια της διαδικασίας τιμολόγησης νέων συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, παρακαλούνται οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας αυτών όπως υποβάλλουν από σήμερα Δευτέρα 27-07-2020 έως και την Παρασκευή 31-07-2020 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα τιμών στις χώρες της Ευρωζώνης την 01-05-2020.
Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ.αριθμ. Δ3(α)οικ.82331 ΥΑ με τις διατάξεις τιμολόγησης (Τεύχος Β’, ΦΕΚ 4274/22-11-2019), ταυτόχρονα θα ανατιμολογηθούν τα φάρμακα αναφοράς η περίοδος προστασίας των οποίων έληξε στο διάστημα από 01-12-2019 έως και 30-06-2020 καθώς και τα γενόσημα αυτών.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση.
Επισημαίνεται πως στο πεδίο της αιτούμενης τιμής, οι ΚΑΚ θα πρέπει να δηλώσουν την αιτούμενη τιμή παραγωγού.
Το αρχείο με τα προς τιμολόγηση και ανατιμολόγηση συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ