Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Τιμολόγηση Νέων ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων 2ου Τριμήνου 2020

Αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, σήμερα Δευτέρα 27/07/2020, προς διαβούλευση αρχείο με την πρόταση του Τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ, ως προς τις τιμές των αιτημάτων των ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων, που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας εντός του 2ου τριμήνου του 2020.
Παρακαλούμε όπως οι ΚΑΚ υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους ηλεκτρονικά (pricelist@eof.gr) έως και την Τετάρτη 29/07/2020.
Ενημερώνουμε τους Κατόχους πως στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, η δια ζώσης διαβούλευση, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ραντεβού. Συνεπώς, εάν οι ΚΑΚ κρίνουν απαραίτητη την δια ζώσης παρουσία τους παρακαλούνται όπως υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pricelist@eof.gr.
Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα σε μορφή excel πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα σε μορφή pdf πατήστε εδώ.

Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων