Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Ανακοίνωση _ Διαβούλευση Θετικού Καταλόγου

Σύμφωνα με το άρθρο 251 του Νόμου 4512/2018 αναρτάται ο Aναθεωρημένος Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων, κατόπιν των:
Α.  Δ3(α)/οικ. 19939/20-3-2020
Β.  Δ3(α)οικ. Δ3(α) 17256/20-3-2020
Γ.  Δ3(α) 30712/21-5-2020
Δ.  Δ3(α) οικ.31492/21-5-2020
Υπουργικών Αποφάσεων περί  ένταξης φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων φαρμάκων
Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη αναφορά για τυχόν υφιστάμενα λάθη στις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις, hta@hta.gov.gr  και  farmaka@moh.gov.gr,   έως τις  24-5-2020 .
 

Για να δείτε τον κατάλογο LISTA_INPUT 21.05.2020 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον κατάλογο LISTA_INPUT_N3816 21.05.2020 πατήστε εδώ