Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Απόφαση αρ. πρωτ. 33887/24-3-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η συνημμένη απόφαση προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών & ενδοκοινοτικών συναλλαγών (απόφαση αρ. πρωτ. 33887/24-3-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εκδίδεται με σκοπό τη διασφάλιση της επάρκειας των φαρμακευτικών προϊόντων που η έλλειψή τους τεκμηριώνεται κατάλληλα και οι διαθέσιμες ποσότητες δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς. Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ. Για να δείτε τον Πίνακα πατήστε εδώ.