Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020 (Τελευτ.Ενημέρωση 25/2/2020)

Λόγω παράδοσης στην Υπηρεσία μας στις 24/02/2020 από εταιρία ταχυμεταφορών εμπρόθεσμων αιτήσεων για τη ΣΟΧ1/2020, οι προσωρινοί πίνακες που αναρτήθηκαν στις 21/02/2020 θα αναμορφωθούν τις προσεχείς ώρες.