Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
ΠΕΡΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Λόγω προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία κάποιων σκευασμάτων, παρατηρούνται ελλείψεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες έχουν αντίκτυπο και στην ελληνική αγορά.

Ο ΕΟΦ αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό με έκτακτες εισαγωγές προϊόντων, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως για παράδειγμα η περίπτωση της πλατίνας που εισήχθη μέσω ΙΦΕΤ και ήδη αποκαθίσταται σταδιακά ο εφοδιασμός των νοσοκομείων της χώρας.
   
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ