Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Ανάκληση Άδειας Χονδρικής πώλησης φαρμάκων στη φαρμακαποθήκη ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕ

Μετά από σειρά ελέγχων σε σημεία χονδρικής πώλησης φαρμάκων, ο ΕΟΦ προχωρεί στην ανάκληση της υπ’αρ. 97802/3-10-2019 άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση  στη φαρμακαποθήκη:

ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕ Νικόλαος Κατσινούλας Φαρμακαποθήκη ΕΠΕ
Αναπλάσεως 4 Αχαρνές 13671


διότι διαπιστώθηκε ότι οι όροι της άδειας, όπως περιγράφονται από την ΚΥΑ ΦΕΚ 1049Β΄/2013 (άρθρα 110, 102, 106) δεν πληρούνται
 
Ως εκ τούτου η παραπάνω φαρμακαποθήκη δεν νομιμοποιείται πλέον να διαθέτει/αποθηκεύει και να διακινεί  φαρμακευτικά προϊόντα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ